Martan V Potts + Elizabeth Tuel

Children  ‎(7 children)‎
Ethel Potts ‎(I757)‎
Birth July 1889 23 17 Ohio, United States
Death Yes
Lottie Potts ‎(I758)‎
Birth April 1892 25 20 Ohio, United States
Death Yes
Sarah Potts ‎(I759)‎
Birth November 1893 27 22
Death Yes
Nellie Grant Potts ‎(I936)‎
Birth 9 November 1895 29 24 Fly, Monroe, Ohio, United States
Death 13 June 1985 ‎(Age 89)‎ Massillon, Stark, Ohio, United States
Martan V Potts ‎(I760)‎
Birth June 1896 29 24 Ohio, United States
Death Yes
Chester W Potts ‎(I761)‎
Birth July 1899 33 27
Death Yes
Florence H Potts ‎(I762)‎
Birth 23 March 1906 39 34 Monroe, Ohio, United States
Death 14 April 1913 ‎(Age 7)‎ Bellaire, Belmont, Ohio, United States

Parents Grandparents
Martan V Potts ‎(I1273)‎
Birth July 1866 Ohio, United States
Death Yes

Elizabeth Tuel ‎(I1284)‎
Birth November 1871 Ohio, United States
Death Yes


Family Group Information   (F473)
Marriage about 1887 Ohio, United States